Hvalospjev ljubavi

love

 

Ljubav je strpljiva,
Ljubav je dobrostiva;
ljubav ne zavidi,
ne hvasta se,
ne oholi se.
Nije nepristojna, ne traži svoje,
ne razdražuje se,
zaboravlja i prašta zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini.
Sve ispričava, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nigda ne prestaje. …
Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje –
ali je najveća među njima ljubav.

1 Korinćanima 13:4-8,13

Više u ovoj kategoriji: Ljubav nad vodama »