Biblijski citati

 

Idu li dvojica zajedno da se ne dogovore?

Amos 3:3

 

Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.

Izreke 14:1

 

Kreposna je žena vijenac mužu svojemu.

Izreke 12:4

strah gospodnji

Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

Izreke 31:30

vrsna zena

 

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju, i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg.

Izreke 31:10-12

par

 

Uživaj život sa ženom koju ljubiš u sve dane svojega ispraznog vijeka koji ti Bog daje pod suncem.

Propovjednik 9:9

nosenje

 

Bolje je dvojici nego jednome, jer imaju bolju plaću za svoj trud. Padne li jedan, drugi će ga podići; a teško jednomu!

Ako padne, nema nikoga da ga podigne.

Pa ako se i spava udvoje, toplije je; a kako će se samac zagrijati?

I ako tko udari na jednoga, dvojica će mu se oprijeti.

Propovjednik 4:9-12

vrijeme

 

Sve ima svoje doba, i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.

Propovjednik 3:1

 


Sve što on čini prikladno je u svoje vrijeme.

Propovjednik 3:11

ljubav nad vodama

Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti.

Pjesma 8:7

love

 

Ljubav je strpljiva,
Ljubav je dobrostiva;
ljubav ne zavidi,
ne hvasta se,
ne oholi se.
Nije nepristojna, ne traži svoje,
ne razdražuje se,
zaboravlja i prašta zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini.
Sve ispričava, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nigda ne prestaje. …
Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje –
ali je najveća među njima ljubav.

1 Korinćanima 13:4-8,13